දකුණු බාහුවේ බුදුරුවක පච්චයක් කොටා පැමිණි බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික කාන්තාවක් 2014 දී අත් අඩංගුවට ගෙන පිටුවහල් කිරීම නීති විරෝධී යයි තීන්දුකළ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය  නිලධාරීන්ගේ අතැති  ඇයට වන්දි ගෙවන ලෙස ඊයේ නියෝග කෙළේය.      රජයෙන් රුපියල් ලක්ෂ 5 ක්ද ඇය අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනාගේ පුද්ගලික මුදලින් රුපියල් 50000 බැගින් රුපියල් ලක්ෂයක් ද ලෙස මුළු වන්දිය රුපියල් ලක්ෂ 6 ක් ඇයට ගෙවන ලෙස ද, ශ්‍රී ලංකා රජයට නඩු ගාස්තුව ලෙස රුපියල් ලක්ෂ දෙකක් ගෙවන ලෙසද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දුන් නියෝගයේ වැඩි දුරටත් සඳහන් වේ.