ෆේස්බුක් භාවිතාකරන්නන්හට අනතුරු අගවන සුලු පුවතකින් පැවසෙන්නේ සාමන්‍යයෙන් තමන්ගේ මිතුරන් නොවන කෙනෙකුට පවා පහර දෙන්නට හැකිවන ආකාරයේ දුර්වල තාවයක් හමුවී ඇති බවයි. මේ සදහා ෆේස්බුක්හි බහුලව භාවිතාවන පහසුකමක් වන මැසේජ් පහසු කම යොදාගත හැකි බවටයි පැවසෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් “ඉ.එක්ස්.ඉ” නැතිනම් ක්‍රියාකාරීත්වයක් සහිත ෆයිලයන් මෙම මැසේජ් පහසුකම තුල හුවමාරුවට ඉඩ නොලැබෙනමුත් පහරදෙන්නෙකුට එම ‍ෆිල්ටරය නොමග යැවීමක් භාවිතා කරමින් හානිකර ක්‍රියාකාරීත්වයක් සහිත ගොනුවක් ෆේස්බුක්හි ඔනෑම භාවිතාකරන්නෙකු වෙත යවිය හැකි මට්ටමේදුර්වලතාවයක් භාවිතාකරමින් බවයි පැවසෙන්නේ.
මේ පිලිබදව අදහස් දක්වමින් ෆේස්බුක් අඩවියේ ආරක්ශක විධායකවරයෙකු පවසා ඇත්තේ, මෙවැනි ආකාරයේ පහරදීමකට දෙවන තලයේ දැනුමක් අවශ්‍ය බවත් අනිත් අතින් වරකට එක් පනිවිඩයකට වඩා යැවීමටද නොහැකිවන බවයි. අනිත් අතින් මෙම ආකාරයේ පහරදීම් වෙබ් අඩවි මූලික ඊමේල් ගිනුම් සදහාද පොදුබවත් මෙවන් ප්‍රහාරයක් සාර්තක කරගන්නට නම් අතිරේක ආරක්ශක ක්‍රමවේදයන් කිහිපයක්ම පසුකරන්නට සිදුවන බවත්ය.