ඔවුන් මෙසේ පවසයි,”ඔබ වින්ඩෝස් 7 ධාවනය කල ඔනෑම තැනක වින්ඩෝස් 8 ධාවනය කල හැකිවනු ඇත. අත්තෙන්ම අපි පොරොන්දුවෙනවා නවාංගත් සමග වඩාත් පහසුවෙන් එය ධාවනය කරන්නට හැකිවන බවට”. මයික්‍රසොෆ්ට් ආයතනයේ වින්ඩෝස් 8 නිර්මානය සදහා වෙහෙසෙන පිරිස අතරින් අයෙක් පසුගිදා ප්‍රකාශ කර සිටියේ , මතක කලමනාකරනය අතින් ලබා ගන්නා වැඩි කාර්යක්ශමතාවය මෙම වෙනසට ප්‍රධාන සාදකයක් වනු ඇති බවයි. ගිගා බයිට් එකක හෝ දෙකක මතක ඉඩක් තුල එකවර භාවිතාවන් දෙකක් හෝ තුනක් ධාවනයට මේ තුලින් පහසුවෙන් හැකිවනු ඇති බවටයි බලාපොරොත්තු පල වන්නේ.
වැඩි ‍රැම් මතක භාවිතය යනු ශක්ති භාවිතයද ඉහලට ගෙන යාමක්. ජංගම ස්වභාවයෙන් යුත් උපකරන වෙත නැබුරුවේදී එය තීරනාත්මක සාධකයක්. වින් 8 සමග ‍රැම් මතකයේ ‍රැදෙන සමාන (ඩුප්ලිකේටයන්) ගොනු භාවිතය අවම කරන්නට අප කටයුතු කරනවා. මේ නිසා සමහර විට අපිට හැකිවනවා මතකභාවිතය තුල මෙගා බයිට සියගනනක් ඉතිරි කර ගන්නට. තවත් අතකින් අප උත්සාහ කර තිබෙනවා අවශ්‍ය වන තුරු අමතර සේවාවන් නතර කර තබන්නට උදාහරනයක් ලෙස “ප්ලග් ඇන්ඩ් ප්ලේ” වැනි සේවාවන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ අමතර උපකරනයක් පරිගණකයට එක්කල විටකදී පමනක් වනු ඇති.මෙට්‍රෝ භාවිතයත් සමග මෙගා බයිට් 23 පමන දල ඉතිරියක් මතකය තුලින් ලබා ගත හැකිවෙලා තිබෙනවා යැයිද ඔවුන් කියා සිටිනවා.