වෙබ් ආරක්ශාව ගැන හදාරන්නන්ගේ මතයක් වී ඇත්තේ ෆේස්බුක් යනු සයිබර් අවකාශය මත අහිතකර මෘදුකාංග පතුරවන්නන්ගේ නිරන්තර අවධානය ලබා ගන්නා අඩවියක් ලෙසය. වෙබ් අඩවිය දෙසින් භාවිතාකරන්නන් සුරකින්නට නොයෙකුත් පියවර ගත්තද මද කලකින්ම එම බාදකයන් මග හැරයන්නට මෙම සයිබ අපරාධකරුවන් සමත්වීම් අතිතය තුල නැවත නැවත දක්නට ලැබුනි.
මෙම අපරාධ කරුවන්ගේ වැඩිම භාවිත උපංක්‍රමය වූවේ හානිකර වෙබ් පි‍ටු මතට යොමු කරන වෙබ් ලිපිනයන්ගේ සබදතා භාවිතා කරන්නන් ලවා අවදිකරවා ගැනීමය. කලකට ඉහතදී ෆේස්බුක් ආයතනය මේසදහා විසදුමක් ලෙස මෙම අහිතකර වෙබ් ලිපින හදුනාගෙන නැවත ඒවෙතට යොමුවීම වලකාලන ක්‍රමවේදයක් සකස් කලමුත් හානි කරන්නන්වඩාත් වේගයෙන් තම වෙබ් ලිපිනයන් වෙනස් කරමින් භාවිතාකරන්නන් අනතුරට හෙලීමේ උත්සාහයන් දිගටම පත්වා ගෙන යන්නට සමත්විනි.
ඉතාමැතක සිට ෆේස්බුක් ආයතන වඩාත් නවීන ආරක්ශක උපංක්‍රමයකට “වෙබ්සෙන්ස්” නම් සයිබර් ආරක්ශාව ගැන ක්‍රියාත්මක ආයතනයක් සමග යොමුව ඇති බවයි පැවසෙන්නේ. නව ක්‍රමවේදය යටතේ පෙර සකස් කරන ලද හානිකර වෙබ් අඩවි ලිපිනයන් ඇතුලත් දත්ත ගොනුවකට අනූව නොව ක්ලවුඩ් මූලික “රියල් ටයිම්” වෙබ් ලිපිනයන් පිරික්සනයක ආධාරයෙන් ඒ මොහොතේ දීම අදාල වෙබ් ලිපිනය යොමුකරන වෙබ් අඩවිය ගැන සොයා බලනු ඇත